آرشیو خبر
عنوان
   1400/01/29 - بروزرسانی‌ در ساختار شبکه اپراتور 1000
ادامه ...


     
   1400/01/01 - دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ادامه ...


     
   1399/11/27 - پیامک از CRA مبنی بر ثبت خطوط در رایتل
ادامه ...


     
   1399/10/03 - تبلیغاتی شدن شماره های خدماتی که از ابتدای سال ارسالی نداشته اند
ادامه ...


     
   1399/10/01 - تعرفه جدید ایرانسل
ادامه ...


     
   1399/07/02 - ممنوعیت ارسال پیامک در تبلیغات شبکه های ماهواره ای
ادامه ...


     
   1399/06/23 - "پاسخ درخواستهای خدماتی"
ادامه ...


     
   1399/05/07 - ممنوعیت ارسال پیامک با موضوع "شرکت در مراسم ترحیم و ..."
ادامه ...


     
   1399/05/04 - راهنمای استفاده از Api ارسال پیامک
ادامه ...


     
   1399/04/21 - "قطع خطوط ثبت نشده در شاهکار"
ادامه ...