خبر
ممنوعیت ارسال پیامک های حاوی تبلیغات و اقدامات آسیب رسان به سلامت
1400/08/26
با سلام و احترام حسب دستور وزارت ارشاد مبنی بر اعلام اداره کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع (ممنوعیت تبلیغات و اقدامات آسیب رسان به سلامت) از طریق ارسال پیامک انبوه بر بستر اپراتورهای ثابت و همراه و همچنین لزوم رعایت دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مقتضی است از ارسال پیامک های حاوی مضامین مرتبط، ممانعت به عمل آید. با سپاس