خبر
تبلیغات غیرمجاز با موضوع "خدمات مشاوره و فروش اقلام و داروهای جنسی"
1400/08/08
با سلام و احترام، با عنایت به بررسی های انجام گرفته و گزارشات دریافتی از نهادها و مراجع ذی ربط در خصوص تبلیغات غیرمجاز با موضوع "خدمات مشاوره و فروش اقلام و داروهای جنسی" توسط افراد سودجو از طریق ارسال پیامک انبوه بر بستر اپراتور های ثابت و همراه، مقتضی است از ارسال پیامک های حاوی مضامین مورد اشاره، ممانعت به عمل آید. لازم به ذکر است مسئولیت هرگونه عواقب و جریمه های احتمالی به عهده کاربر یا نماینده مربوطه می باشد. با تشکر