خبر
ثبت درخواست خدماتی
1400/07/03
با سلام و احترام نمایندگان و کاربران گرامی، خواهشمند است برای جلوگیری از لغو درخواستهای خدماتی از سمت اپراتور، قبل از بارگذاری درخواست، سرشماره را یکبار دیگر در شاهکار ثبت نمایید(حتی اگر سبز باشد) تا شماره مجدد وضعیتش آپدیت شده و سمت اپراتور نیز بروز گردد. با تشکر-نیکخو