خبر
اخطار مجدد "ثبت فوری خطوط آبی رنگ"
1400/04/08
با سلام و احترام همانطور که در خبر قبلی مورخ 1400/03/30 نیز اعلام گردید، به استحضار می رساند، عملیات ثبت و استعلام اتوماتیک شماره هایی که دارای کلس آیدی بودند از طریق سرویس به اتمام رسیده و تمام شماره هایی که در گزارش فهرست شماره ها به رنگ آبی هستند می بایست توسط مشتریان احراز هویت شوند در غیر اینصورت طبق دستور همراه اول، در تاریخ 1400/04/08 با انتقال ترافیک به شاهکار جدید ارسال این شماره ها ریجکت خواهد شد. با تشکر