خبر
خارج شدن خطوط از حالت خدماتی
1399/03/19
با سلام و احترام، به اطلاع میرساند به منظور جلوگیری از خارج شدن خطوط از حالت خدماتی به تبلیغاتی، بر اساس اعلام اپراتور میبایستی اطلاعات احراز هویتی خط با اطلاعات تعهدنامه مربوطه یکسان باشد، در غیر اینصورت هرچه سریعتر نسبت به ویرایش اطلاعات احراز هویتی حداکثر تا تاریخ 99/03/21 اقدام نمایید و آنهایی که مغایرت داشته اند را از طریق ایمیل vas@rahyab.ir یا m.nikkhoy@rahyab.ir اعلام نمایید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ایجاد شده بر عهده آن شرکت میباشد.